Bohoslužby
Sem vložte podnadpis

Bohoslužobný program 18. 6. 2018 - 24. 6. 2018

4. týždeň po Päťdesiatnici

20. 6. Streda

18:00 - akafist k prep. Agapitovi Pečerskému s ekténiami za zdravím


21. 6. Štvrtok

18:00 - večerňa


22. 6. Piatok

08:00- liturgia sv. Jána Zlatoústeho


23. 6. Sobota

18:00 - voskresná večerňa


24. 6. Nedeľa

4. Nedeľa po Päťdesiatnici

sv. apoštolov Bartolomeja a Barnabáša

07:30 - utreňa

09:00 - liturgia sv. Jána Zlatoústeho