Bohoslužby
Sem vložte podnadpis

Bohoslužobný program 15. 10. 2018 - 21. 10. 2018

21. týždeň po Päťdesiatnici

17. 10. Streda

17:00 - akafist k Presvätej Bohorodičke


18. 10. Štvrtok

17:00 - večerňa


19. 10. Piatok

08:00 - liturgia sv. Jána Zlatoústeho


20. 10. Sobota

Vsenočné bdenie a posvätenie prestola v novom pravoslávnom chráme v Bžanoch


21. 10. Nedeľa

21. Nedeľa po Päťdesiatnici, Hlas 4., Sv. otcov 7. všeobecného snemu

07:30 - utreňa

09:00 - liturgia sv. Jána Zlatoústeho