Bohoslužby
Sem vložte podnadpis

Bohoslužobný program 17. 6. - 23. 6. 2019

1. týždeň po Päťdesiatnici

17. 6. Pondelok

Druhý deň Sv. Ducha

09:00 - liturgia sv. Jána Zlatoústeho + po skončení liturgie obchod okolo chrámu


18. 6. Utorok

Tretí deň Sv. Trojice

09:00 - liturgia sv. Jána Zlatoústeho


19. 6. Streda

17:00 - akafist k Presvätej Bohorodičke


22. 6. Sobota

Otdánije Sošéstvija

17:00 - veľká večerňa


23. 6. Nedeľa

1. Nedeľa po Päťdesiatnici - Nedeľa Všetkých svätých

Krásnobrodskej ikony Presvätej Bohorodičky

07:30 - utreňa

09:00 - liturgia sv. Jána Zlatoústeho